ZMAJEVI KOJI NE LETE – Ctrl Alt HNK

Kupovina ulaznica

  • 50.00 kn
  • 50.00 kn
  • 50.00 kn
  • Zauzeto
  • Odabrano

Odabir sjedala
Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, nismo u mogućnosti osigurati Vam numerirana mjesta. Vi ćete kupiti kartu u željenoj kategoriji, a mi ćemo Vas, ovisno u važećim mjerama, na ulazu u gledalište raspoređivati za svaku određenu predstavu.

Ukupno: 0 kn

Odabrana sjedala

Ukupno: 0 kn

Podaci za kupovinu ulaznica

    Newsletter