Raspored

Petak, 20:00h

22. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Subota, 20:00h

23. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Ponedjeljak, 20:00h

25. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Utorak, 19:00h

26. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Srijeda, 19:00h

27. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama