Raspored

Ponedjeljak, 18:00h

19. travnja 2021.

Koncert klasične glazbe

Srijeda, 18:00h

21. travnja 2021.

Koncert Sva lica ljubavi

Četvrtak, 18:00h

22. travnja 2021.

Koncert Sva lica ljubavi