Ulaznice

Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, nismo u mogućnosti osigurati Vam numerirana mjesta.
Vi ćete kupiti kartu u željenoj kategoriji, a mi ćemo Vas, ovisno u važećim mjerama, na ulazu u gledalište
raspoređivati za svaku određenu predstavu.

Petak, 20:00h

22. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Subota, 20:00h

23. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Ponedjeljak, 20:00h

25. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Utorak, 19:00h

26. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Srijeda, 19:00h

27. siječnja 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama