Ulaznice

Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, nismo u mogućnosti osigurati Vam numerirana mjesta.
Vi ćete kupiti kartu u željenoj kategoriji, a mi ćemo Vas, ovisno u važećim mjerama, na ulazu u gledalište
raspoređivati za svaku određenu predstavu.

Ponedjeljak, 20:00h

09. studenoga 2020.

Camille Saint-Saëns

Samson i Dalila

opera u tri čina

Utorak, 20:00h

10. studenoga 2020.

Camille Saint-Saëns

Samson i Dalila

opera u tri čina

Srijeda, 20:00h

11. studenoga 2020.

Camille Saint-Saëns

Samson i Dalila

opera u tri čina

Subota, 20:00h

14. studenoga 2020.

August Strindberg

Gospođica Julija – scena u sceni

drama

Ponedjeljak, 18:00h

16. studenoga 2020.

August Strindberg

Gospođica Julija – scena u sceni

drama