Ulaznice

Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, nismo u mogućnosti osigurati Vam numerirana mjesta.
Vi ćete kupiti kartu u željenoj kategoriji, a mi ćemo Vas, ovisno u važećim mjerama, na ulazu u gledalište
raspoređivati za svaku određenu predstavu.

Srijeda, 18:00h

21. travnja 2021.

Koncert Sva lica ljubavi

Četvrtak, 18:00h

22. travnja 2021.

Koncert Sva lica ljubavi