Ulaznice

Za vrijeme trajanja pandemije COVID-19, nismo u mogućnosti osigurati Vam numerirana mjesta.
Vi ćete kupiti kartu u željenoj kategoriji, a mi ćemo Vas, ovisno u važećim mjerama, na ulazu u gledalište
raspoređivati za svaku određenu predstavu.

Četvrtak, 18:00h

11. ožujka 2021.

Davor Špišić

Žene u crvenom

komedija

Petak, 18:00h

05. ožujka 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Subota, 19:00h

06. ožujka 2021.

A. P. Čehov

Višnjik

Drama

Srijeda, 19:00h

03. ožujka 2021.

Koncert Sva lica ljubavi

Utorak, 18:00h

09. ožujka 2021.

Koncert klasične glazbe

Srijeda, 18:00h

10. ožujka 2021.

Koncert klasične glazbe

Utorak, 18:00h

02. ožujka 2021.

Georges Feydeau

Buba u uhu

vodvilj

Četvrtak, 19:00h

04. ožujka 2021.

programski osmislio Vuk Ognjenović

Večer baleta i plesa

balet i ples