Raspored

Petak, 20:00h

14. listopada 2022.

Ivan Kušan

Premijera: ČARUGA

Subota, 20:00h

15. listopada 2022.

Ivan Kušan

Repriza: ČARUGA

Ponedjeljak, 19:00h

17. listopada 2022.

Ivan Kušan

Pretplata 3: ČARUGA

Utorak, 19:00h

18. listopada 2022.

Ivan Kušan

ČARUGA

Srijeda, 18:00h

19. listopada 2022.

Ivan Kušan

ČARUGA

Četvrtak, 20:00h

20. listopada 2022.

Sławomir Mrożek

UDOVICE - Gostovanje u Požegi

Crna komedija

Utorak, 19:00h

25. listopada 2022.

William Shakespeare

SAN LJETNE NOĆI

Komedija

Srijeda, 18:00h

26. listopada 2022.

William Shakespeare

SAN LJETNE NOĆI

Komedija

Newsletter