NA KAVI S MOZARTOM

Želite li popiti subotnju kavu u društvu Mozarta, Wagnera ili Puccinia? Subotom prijepodne u HNK u Osijeku to je moguće! Od ove sezone u pripremi je niz matineja na kojima ćete uz vaš omiljeni jutarnji napitak moći uživati u komornim djelima najvećih kompozitora klasične glazbe. Provedite subotnje prijepodne u društvu violina, violončela i klavira ili tenora i soprana. Provedite subotnje prijepodne s nama u društvu.
Kupi ulaznicu

Koncert Gudačkog kvarteta HNK u Osijeku

 • 1. W. A. Mozart

  FIGAROV PIR

 • - Uvertira

 • 2. W. A. Mozart

  Kvintet u A-duru za klarinet, 2 violine, violu i violončelo KV 581

 • - Allegro

 • 3. W. A. Mozart

  Kvartet u D-duru za flautu, violinu, violu i violončelo K.285

 • - Allegro

 • 4. W. A. Mozart

  MALA NOĆNA MUZIKA KV 525

 • - Allegro

 • - Romance Andante

 • - Menuet Allegretto-Trio

 • - Rondo.Allegro

 • 5. W. A. Mozart

  DIVERTIMENTO u F-duru KV 138

 • - Allegro

 • - Andante

 • - Presto

  Sudjeluju:

 • Kristina Tomljanović Sasz, flauta

 • Žana Radonić, klarinet

 • Bela Nagy, violina

 • Vladimir Piskinov, violina

 • Veronika Kilmajer, viola

 • Maja Iljovski, violoncello

Subota, 11:00h
28. listopada 2023.

Zvuči zanimljivo?

Kupi ulaznicu
Newsletter