HNK u Osijeku

Opera

 • Ravnatelj opere

  • Filip Pavišić

 • Specijalist suradnik direkcije Opere

  • Larisa Mujakić

 • Dirigenti

  • Filip Pavišić

  • Mladen Tutavac

 • Koncertni majstori

  • Igor Šimonji

  • Nagy Bela

Orkestar

Andras Erno Acs – IV rog, Attila Berentes – I violine – tutti, Antonija Bogner – I oboa, Veronika Kilmajer – viola-tutti, Sorin Cristea – vođa II violina, Igor Crnek – contrabas-tutti, Dejan Čičurak – I oboa i engleski rog, Darije Dokuš – udaraljke I, Svetlana Dokuš – harfa, Kruno Drašinac – bas-klarinet i II klarinet, Ana Galić – II violine – tutti, Zoltan Hahner – I trombon (III bas trombon), Piroška HEGYI – I violine – tutti, Silvija Hrženjak – II violine-tutti, Maja Iljovski – vođa violoncella, Helena Janson – II violine – tutti, Maja Kakša – I.(III.) trombon, Frarkas, Laszlo Karsai – III rog, Balint Keszthelyi – truba, Laszlo Kollar – udaraljke I, Attila Kolat – II klarinet, Irena Kranjčević – violončelo – tutti, Davor Lončar – timpani, Viktor Martinjuk – I rog, Filip Micevski – vođa kontrabasa Tena Micevski – vođe violu, Damir Mirković – I violine – tutti, Kiril Naumov – II violine – tutti, Mioara Pauna – viola – tutti, Ileana Valentina Sucala Matei – vođa viola, Teodor Sucala Matei – I rog, Czaba Bence Szantai – II fagot, Danijel Šimić – II truba, Marija Šimonji – I violine – tutti, Vilim Škreblin – I violine – tutti, Željko Štrbac – violončelo – tutti, Kristina Tomljanović Sasz – III flauta, piccolo, Tatjana Trošić – I flauta piccolo, Davor Vrućina – I klarinet

Zbor

 • Zborovođa

  Slobodan Cvetičanin

 • Mentorica pjevanja i vokalne tehnike

  Katalin Brunjai-Hihlik

Članovi zbora

Danijela Božičević – epizodistica, Blaž Galojlić, Tomislav Horvat, Zvonimir Ivanović, Dražen Karlić – epizodist, Jasna Komendanović – epizodistica, Snježana Lakotić – epizodistica, Tomislav Moržan, Helga Đurđević, Andrea Paić, Martina Puškarić, Mirjana Peteš – epizodistica, Tatjana Petrijevčanin, Jana Pogrmilović, Josip Slam – epizodist, Davor Solanović, Marina Šoš – epizodistica, Zorislav Štark, Ljubica Terzić, Đurđica Tomaš – Grubešić, Katarina Toplek – epizodistica, Miloš Milojević, Kristina Owais, Matej Predojević-Petrić

 • Inspicijentica opere

  • Irena Budak

 • Korepetitori

  • Damir Šenk

  • Igor Valeri

 • Šaptačica opere

  • Ivana Klaić

Newsletter