HNK u Osijeku

Opera

 • Ravnatelj opere

  • Ladislav Vrgoč

 • Voditeljica direkcije Opere

  • Larisa Mujakić

 • Dirigenti

  • Filip Pavišić

  • Mladen Tutavac

 • Koncertni majstori

  • Igor Šimonji

  • Nagy Bela

Orkestar

Andras Erno Acs – IV rog, Attila Berentes – I violine – tutti, Antonija Bogner – I oboa, Veronika Kilmajer – viola-tutti, Sorin Cristea – vođa II violina, Igor Crnek – kontrabas-tutti, Dejan Čičurak – I oboa i engleski rog, Kruno Drašinac – bas klarinet + II. klarinet, Žana Radonić – II. klarinet, Ana Galić – II violine – tutti, Zoltan Hahner – I trombon (III bas trombon), Piroška Hegyi – I. violine – tutti, Silvija Hrženjak – II violine-tutti, Maja Iljovski – vođa violoncella, Helena Janson – II violine – tutti, Maja Kakša – I. trombon (III. trombon), Balint Keszthelyi – I. truba, Laszlo Kollar – timpani, Samuel Baldi – udaraljke I, Irena Kranjčević – violoncello – tutti, Viktor Martinjuk – I rog, Peter Kreutz – I. rog, Filip Micevski – vođa kontrabasa Tena Micevski – vođa viola, Kiril Naumov – II violine – tutti, Ileana Valentina Sucala Matei – vođa viola, Teodor Sucala Matei – I rog, Czaba Bence Szantai – II fagot, Domagoj Pećar – II. fagot Danijel Šimić – II truba, Marija Šimonji – I. violine – tutti, Vilim Škreblin – I. violine – tutti, Vadimir Piskunov – I. violine tutti, Željko Štrbac – violoncello – tutti, Kristina Tomljanović Sasz – III. flauta + piccolo, Tatjana Trošić – I. flauta –  piccolo, Davor Vrućina – I klarinet, Veronika Lemishenko – harfa, Mioara Pauna – viola-tutti

Zbor

 • Zborovođa

  Maro Rica

 • Mentor pjevanja i vokalne tehnike

  Slobodan Cvetičanin

Članovi zbora

Danijela Božičević – epizodistica, Blaž Galojlić, Tomislav Horvat, Zvonimir Ivanović, Dražen Karlić – epizodist, Jasna Komendanović – epizodistica, Snježana Lakotić – epizodistica, Tomislav Moržan, Helga Đurđević, Andrea Paić, Martina Puškarić, Mirjana Peteš – epizodistica, Tatjana Petrijevčanin, Jana Pogrmilović Jelečki – epizodistica, Josip Slam – epizodist, Davor Solanović,  pjevač zbora – epizodist, Zorislav Štark, Đurđica Tomaš – Grubešić, Miloš Milojević – epizodist, Kristina Owais, Blaž Galojlić – solist Opere III. grupa, Karlo Miličević – pjevač zbora I. grupa, Anđela Ćaćić, Iva Herman

 • Inspicijentica opere

  • Irena Budak

 • Korepetitori

  • Damir Šenk

  • Igor Valeri

 • Šaptačica opere

  • Ivana Klaić

Newsletter