HNK u Osijeku

Kazališno vijeće

Kazališno vijeće

Predsjednik Kazališnog vijeća – Anto ĐAPIĆ
Zamjenik predsjednika Kazališnog vijeća – Damir ŠEBO
Ivan Kristijan MAJIĆ
Slobodan CVETIČANIN
Ivan ĆAĆIĆ

Newsletter